ประกาศร่างขอบเขตงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณอาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้น สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง-บางแค) ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 (ฉบับแรก)