การฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ประจำปี ๒๕๖๐

 

การฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ประจำปี ๒๕๖๐

สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับพนักงานผู้บังคับสุนัข จำนวน ๙ คน ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องฝึกอบรมอาคาร ๓ รฟม. โดยได้รับเกียรติจากคณะครูฝึกกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ ๑) พ.ต.ท.ชัชชัย เศรษฐีพันล้าน รองผู้กำกับการสุนัขและม้าตำรวจ ๒) ร.ต.ท.ประยุทธ ซื่อตรง ๓) ต.ต.นิตยา คำเวียงสา และคณะมาทำการฝึกทบทวนความรู้ให้กับพนักงานผู้บังคับสุนัขและสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดของ รฟม.

  •          
  •         
  •         
  •         
  •          
  •            
  •      

ติดต่อเรา