รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย