รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2561) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยอบรมให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กู้ภัย รฟม. เพื่อให้นักเรียนสามารถ นำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง