การฝึกอบรมหลักสูตร “การติดตามผู้ต้องสงสัย ก่อเหตุอาชญากรรมในเขตระบบรถไฟฟ้า”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การติดตามผู้ต้องสงสัย ก่อเหตุอาชญากรรมในเขตระบบรถไฟฟ้า”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การติดตามผู้ต้องสงสัย ก่อเหตุอาชญากรรมในเขตระบบรถไฟฟ้า”
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย (สภก.) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ฝรภ.) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อม การติดตามผู้ต้องสงสัยในเขตระบบรถไฟฟ้าร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุอาชญากรรมในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของการให้บริการ โดยมีการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบการปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย รฟม. และพนักงานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ด้วยการจำลองสถานการณ์ผู้โดยสารถูกล้วงกระเป๋าในขบวนรถไฟฟ้าจำนวน ๔ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานีรถไฟฟ้าสวนจตุจักร
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานีรถไฟฟ้าศูนย์สิริกิติ์ฯ
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานีรถไฟฟ้าลุมพินี
ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว