พนักงาน รฟม.ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิต (CPR) และเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี : AED) จัดโดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์