กิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 นำพนักงานจำนวน 120 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการังทดแทน ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ และเก็บขยะบริเวณชายหาด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัต-หีบ จ. ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน