บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชา "การตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย"

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชา "การตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย"