การออกตั๋วโดยสาร

 

 

 

 

 

   

ห้องออกตั๋วโดยสาร
ให้บริการออกเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป เด็ก และผู้สูงอายุ และบัตรโดยสารที่ระลึก บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เด็ก และผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการออกเหรียญโดยสาร
- แจ้งสถานีปลายทาง ประเภทผู้ใช้งาน และจำนวนผู้ร่วมเดินทางแก่พนักงาน
- แสดงหลักฐาน/เอกสารที่ทางราชการออกให้หากพนักงานร้องขอ
- ชำระค่าโดยสารตามอัตราค่าโดยสาร แล้วรับเหรียญโดยสารและใบกำกับภาษีอย่างย่อจากพนักงาน

ขั้นตอนการออกบัตรโดยสาร
- แจ้งประเภทบัตรโดยสารและจำนวนบัตรแก่พนักงาน
- ชำระค่าออกบัตรโดยสาร ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ ค่ามัดจำบัตรโดยสาร และค่าโดยสารที่เติมลงในบัตร
- รับบัตรโดยสารและใบกำกับภาษีอย่างย่อจากพนักงาน

โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสารเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เครื่องออกเหรียญโดยสาร
การออกเหรียญโดยสารที่เครื่องออกเหรียญโดยสารสามารถออกเหรียญโดยสารได้เฉพาะประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- เลือกสถานีปลายทาง

- หากต้องการออกเหรียญโดยสารมากกว่า 1 เหรียญ ให้กดปุ่ม ซื้อตั๋วเพิ่ม (สูงสุด 10 เหรียญ ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง)
- ชำระค่าโดยสาร แล้วรับเหรียญโดยสารพร้อมเงินทอน (หากมี)