การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ และการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ และการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
     ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ บริษัท รถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ อาคารบริหาร

    

   

     ภาพการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท เจนก้องไกล จำกัด เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย