รฟม. เป็นเจ้าภาพพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

     นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. เข้าร่วมพิธี และพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

     ทั้งนี้ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยบุตร-หลานของพนักงาน รฟม. และเยาวชนชาย รวมทั้งสิ้น 68 คน โดยมีกำหนดระยะเวลาบรรพชาระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562