ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิต์โดยสารและบันไดเลื่อน (รวมอะไหล่สิ้นเปลือง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแนวสายทางโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง