ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเส้นทางเข้าออก รฟม. เพื่องานก่อสร้างสถานี รฟม.

รฟม. แจ้งเปลี่ยนแปลงเส้นทางเข้าออก เพื่องานก่อสร้างสถานี รฟม.
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางเข้าออกภายใน รฟม. เพื่องานก่อสร้างสถานี รฟม. ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประตู 1 ปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ประตู 2 เปิดให้เข้าและออกได้ ระหว่างเวลา 04:00 – 21:00 น. 
ประตู 3, 4 และ 5 สัญจรได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะเพิ่มทางเข้าใหม่ (เฉพาะรถ 4 ล้อ) อีก 1 ประตู โดยอยู่ถัดจากประตู 1 ประมาณ 200 เมตร โดยเปิดให้เข้าระหว่างเวลา 04:00 – 17:00 น. ทั้งนี้การปิดเส้นทางจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและขออภัยมา ณ โอกาสนี้