นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะ “ล้อ ราง เรือ” เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบก ราง และน้ำ แบบไร้รอยต่อ