บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(4.0) ออกเหรียญโดยสาร MRT ได้แล้วเริ่ม 1 เมษายน นี้!!

1 เมษายน 2562 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เวอร์ชั่น 4.0 ที่ไม่มีสัญลักษณ์แมงมุม ก็สามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้แล้ว โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายค่าเหรียญโดยสาร (Token)รถไฟฟ้าMRT ที่ห้องจำหน่ายตั๋วของแต่ละสถานีของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ซึ่งผู้ออกเหรียญโดยสารต้องเป็นเจ้าของบัตรฯ และเป็นผู้เดินทางเอง โดยออกเหรียญโดยสารในอัตราค่าโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป และเหรียญโดยสารที่ออกด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.0 ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345