การเติมเงินลงในบัตรโดยสาร

 

ห้องออกตั๋วโดยสาร

- แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติมแก่พนักงาน
- สามารถเติมได้เป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินรวมในแต่ละประเภทบัตรโดยสาร
- ชำระงิน แล้วรับบัตรโดยสารพร้อมกับใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสารเท่านั้น

   

เครื่องออกเหรียญโดยสาร 

          - เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินรวมในแต่ละประเภทบัตรโดยสาร
          - รับชำระเฉพาะธนบัตรไทยเท่านั้น
          - การทำรายการเกี่ยวกับบัตรโดยสาร เครื่องออกเหรียญโดยสารจะไม่ทอนเงิน

   

คลิกที่รูปเพื่อดูขั้นตอนการเติมเงินลงในบัตร