รฟม. ร่วมแสดงนิทรรศการและเปิดจำหน่ายบัตรโดยสาร Mrt Plus โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรในงานคลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก