รฟม. ให้การต้อนรับคณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในการศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รฟม. ให้การต้อนรับคณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในการศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง