ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า – ออกประตูอัตโนมัติ (Access Control System) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)