ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาอาคารจอดรถ ลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค์ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563-2565