บริษัทที่ปรึกษารับเอกสารเชิญชวนจัดทำข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า (MESC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ เตาปูน-ท่าพระ

บริษัทที่ปรึกษารับเอกสารเชิญชวนจัดทำข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า (MESC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ เตาปูน-ท่าพระ