ปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจราชการสถานีบางซ่อน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของ รฟม. และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางใหญ่ – ตลิ่งชัน ของ รฟท.

ปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจราชการสถานีบางซ่อน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของ รฟม. และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางใหญ่ – ตลิ่งชัน ของ รฟท.