นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู - เหลือง เตรียมเปิดให้บริการสายทางใหม่ปี 2564