รฟม.ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ “อรินทราช ๒๖”

รฟม.ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ “อรินทราช ๒๖”

รฟม.ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ “อรินทราช ๒๖”
ด้วยในวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ “อรินทราช ๒๖” ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ ๓๓ ซึ่งทางกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายได้เรียนเชิญหน่วยปฏิบัติการพิเศษและส่วนราชการต่างๆ ที่เคยร่วมปฏิบัติงานด้านการก่อการร้ายสากล ตลอดจนผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ โดยปีนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย ซอยสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้มีหนังสือเรียนเชิญ รฟม. โดยทั้งนี้ รฟม. ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ เวชสิทธิ์ ผอ.ฝรภ. ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผอ.กรภ.๒ และ ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล รก.ผอ.สภก. เข้าร่วมงานวันสถาปนา