การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกันสร้างความภาคภูมิและเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในวาระที่ประเทศไทยทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ
Welcome to the 34th ASEAN Summit Bangkok, Thailand
20 - 23 June 2019
Advancing Partnership for Sustainability

ติดตามรายละเอียดได้ที่

FB: @ASEAN2019TH

www.asean2019.go.th