นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย