รฟม. แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้ผู้โดยสาร MRT และประชาชน

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT และประชาชนทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณสถานีลาดพร้าว และสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพ โดยสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันในสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน