ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ให้ บริษัท ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ให้ บริษัท ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง


เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) (บริษัทฯ)ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ ๔ ได้มีหนังสือเรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย (สภก.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ทีมผจญเพลิงเบื้องต้น” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับเหมางานโยธา ที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ อาคารสำนักงานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่รองรับการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย