การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 26 ปี

วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 26 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนใน “ศิริราชมูลนิธิ” ณ อาคารสำนักงาน รฟม. ในโอกาสนี้ นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน) ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาพนักงาน รฟม. และนักเรียนของโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยอีกด้วย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 มีภารกิจในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า ทั้งหมด 6 สายทาง 13 โครงการ เพื่อให้เกิดโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเดินทางของประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดใหญ่ในเขตภูมิภาค สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ รฟม. ที่ว่า “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” โดยปัจจุบัน รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครแล้ว 2 สายทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงคลองบางไผ่ - เตาปูน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 และต่อมา รฟม. ได้เร่งรัดดำเนินงานเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ระหว่างสถานีบางซื่อ และสถานีเตาปูน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จนสามารถเปิดให้บริการเดินรถเชื่อมต่อ 1 สถานี อย่างเป็นทางการได้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สามารถเดินทางข้ามระบบได้โดยเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเตาปูน ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 2 สาย เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ แล้วเสร็จตามแผนงานตั้งแต่ปลายปี 2559 และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า (M&E) โดย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวแล้ว 1 สถานี คือ สถานีสำโรง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการครบทุกสถานีได้ปลายปี 2561 นี้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นอย่างดี

ในการก้าวสู่ปีที่ 27 ต่อจากนี้ไป รฟม. จะเดินหน้าในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ มีกำหนดเปิดให้บริการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงหัวลำโพง - บางแค เปิดให้บริการปี 2562 และช่วงเตาปูน - ท่าพระ เปิดให้บริการปี 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต เปิดให้บริการปี 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เปิดให้บริการปี 2564 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เปิดให้บริการปี 2564 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เปิดให้บริการปี 2566

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา โดยมีกำหนดเปิดให้บริการปี 2566 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมขออนุมัติดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีกำหนดเปิดให้บริการปี 2566

นอกจากนี้ รฟม. ยังมีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างศึกษา ออกแบบ เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต - ลำลูกกา มีกำหนดเปิดให้บริการ ปี 2566 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ - บางปู มีกำหนดเปิดให้บริการปี 2566 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดเปิดให้บริการปี 2568 
เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางของประเทศไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

รฟม. ยังมีภารกิจในการได้ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนในเขตภูมิภาค ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ส่วนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสมฯ ทั้ง 2 โครงการ

ทั้งหมดนี้คือภารกิจที่สำคัญของ รฟม. ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าที่รองรับการเดินทางของประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.thและเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044