คุณสิริกิตติยา มหิดล เจนเซ่น พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมคณะผู้แทนจากกรมศิลปากร เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน