รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ณ สถานีเตาปูน

รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ณ สถานีเตาปูน