วันนี้ (9 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. นางณฐมณ บุนนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 66 ปี ณ อาคารปฏิบัติการ อสมท กรุงเทพมหานคร โดย รฟม. ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสดังกล่าวด้วย