การใช้งานบัตรโดยสารประเภทต่างๆ MRT สายสีม่วง

เปรียบเทียบการใช้งานบัตรโดยสารประเภทต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

 

                    เปรียบเทียบการใช้งานบัตรโดยสารประเภทต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (สายฉลองรัชธรรม) หลังเชื่อมต่อรถไฟฟ้า

MRT สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

                    โดยผู้ใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า ทั้งบัตร MRT Plus และบัตร MRT สายสีน้ำเงิน จะได้รับความสะดวก ดังนี้

                           -  สามารถเดินทางได้ 2 ระบบ

                           -  ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า เมื่อเดินทางข้ามสาย

                           -  สามารถใช้งานอาคารจอดรถสายสีม่วง (รายชั่วโมง/รายเดือน)

                           -  ได้รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าที่ร่วมรายการ 

 

 

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์