การฝึกแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายที่มีการใช้อาวุธทำลายล้างสูง

การฝึกแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายที่มีการใช้อาวุธทำลายล้างสูง

การฝึกแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายที่มีการใช้อาวุธทำลายล้างสูง
รายละเอียดอื่น ๆ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จัดการฝึกการฝึกแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายที่มีการใช้อาวุธทำลายล้างสูง ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๐๐ น. ได้มีการฝึกซ้อมที่สถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง
โดย รฟม. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยเข้าร่วมการฝึกตามวันและเวลาดังกล่าว