การฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ในสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน

การฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ในสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน


เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ในสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน โดยได้ขอความอนุเคราะห์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอุปกรณ์และรถดับเพลิง และหน่วยงานภายนอกได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี, สถานีดับเพลิงบางโพ, สน.เตาปูน และศูนย์เอราวัณ เข้าร่วมฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์