ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2563