MRT Market รฟม. ชวนช้อป OTOP เมืองปทุมฯ” ประจำปี 2562

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม “MRT Market รฟม. ชวนช้อป OTOP เมืองปทุมฯ” ประจำปี 2562 นำร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดปทุมธานี เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ปาท่องโก๋ยักษ์ น้ำดื่มสมุนไพร และสินค้าอื่นๆ เช่น ผ้าขาวม้า เป็นต้น มาเปิดร้านขาย ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารจอดแล้วจร สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีนายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร รฟม. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน จ. ปทุมธานี และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนบริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง รฟม. และชุมชนดังกล่าว