รฟม. ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ แนะนำ 4 ขั้นตอนในการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในกรณีฉุกเฉิน! เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ ภายในระบบรถไฟฟ้าฯ ก่อนที่หน่วยบริการทางการแพทย์จะมาถึง โดยทาง รฟม.ได้ทำการติดตั้งเครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ไว้ภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าMRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.