ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ(สถานีศรีรัช – เมืองทองธานี)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (สถานีศรีรัช – เมืองทองธานี) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี