ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน