นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่'ประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รฟม. ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีไทย ในโอกาสนี้ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยและเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในการนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบุคคลสันนิวาส จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดได้มีโอกาสร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกที่ สถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สถานี ที่สวยที่สุด โดยออกแบบอิงประวัติศาสตร์ จำลองลักษณะภายในท้องพระโรงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทย