รฟม. และ กฟน. ร่วมพิธีรับมอบหัวขุดเจาะท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต