ชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียน "อาเซียน 2019 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562