รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโอกาสเยี่ยมชมสถานีสนามไชย