รฟม. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ที่มีผลการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชย

รฟม. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ที่มีผลการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชย