รฟม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี (เพิ่มเติม) สถานีรางน้ำ - สถานี รฟม.

รฟม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี (เพิ่มเติม) สถานีรางน้ำ - สถานี รฟม.