รฟม. และ BMCL ร่วมเปิดอาคารบริหาร ศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน

รฟม. และ BMCL ร่วมเปิดอาคารบริหาร ศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน