ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)