การใช้งานตั๋วโดยสาร

 

 

 •      - ตั้งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอัตโนมัติ
 •      - เป็นพื้นที่ให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล เป็นจุดสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
 •      - มีพนักงานประจำสถานีให้บริการ
 •      - ให้บริการออกเหรียญโดยสารและบัตรโดยสาร
           - เหรียญโดยสารบุคคลทั่วไป
           - เหรียญโดยสารเด็ก
           - เหรียญโดยสารผู้สูงอายุ
           - บัตรโดยสารที่ระลึก
           - บัตรโดยสารบุคคลทั่วไป
           - บัตรโดยสารนักเรียน นักศึกษา
           - บัตรโดยสารเด็ก
           - บัตรโดยสารผู้สูงอายุ

          รายละเอียดตั๋วโดยสารแต่ละประเภท