การฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานดับเพลิง"

การฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานดับเพลิง"

การฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานดับเพลิง"
สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานกู้ภัย หลักสูตร "พนักงานดับเพลิง" ให้กับพนักงานกู้ภัย ในวันที่ ๑๓-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีน โดยวิทยากรจามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วประเทศ